Misyon

Tıbbi Araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bilimin önde gelen araştırma konuları arasında bulunan beyin yapısı işleyişi ile bilişsel süreçler ve bunların arasındaki ilişkileri bulmak, çağdaş bilimsel psikofiziksel etkileşim modelini desteklemek, beyin ve bilişin birbiriyle bağlantılı konularda ve beyin hasarları ile ilgili her türlü faaliyeti, bilim çalışmalarını desteklemek; beyin, biliş ve bunların ilişkilerinde disiplinler arası yaklaşımlarla (aralarında tıp da olmak üzere temel ve uygulamalı biyolojik bilimler) beyin yapı ve süreçleri, bilişsel süreçler gibi psikoloji biliminin doğal konularını çağdaş bilim dünyası ile ilgili konular çerçevesinde inceleyerek etkili ve kapsamlı çalışmalar yapmak, seminer ve konferanslar düzenlemek, etkin kitlelere ulaşmak, ekip çalışması yapmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

Vizyon

Multidisipliner bakış açısı ile tıbbi araştırmalar ve eğitim faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesine katkı sağlanması; daha nitelikli birey ve toplum anlayışı ile yaşam için beyin araştırmalarını ve beyin sinir sistemi, sinir sistemi eğitimini tüm alt alan ve açılımları ile geliştirmek.

Scroll to Top