DİSİPLİNLERARASI BEYİN ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 DİSİPLİNLERARASI BEYİN ARAŞTIRMALARI  DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Olağan Genel Kurulumuz 22  Haziran 2024 Cumartesi günü, saat 17:00’de  dernek merkez  adresinde, ekseriyet temin edilemezse; ikinci toplantı 29 Haziran 2024 Cumartesi günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

 

 

SELİN YİĞİT

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Gündem   :

 

  1. Açılış ve Yoklama.
  2. Divan Heyetinin Teşekkülü
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
  4. Denetim Kurulu Raporunun okunması
  5. Kesin Bütçe ile Tahmini Bütçenin okunması
  6. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun sırasıyla ayrı ayrı ibrası
  7. Dernek organlarının (yönetim ve denetim asıl-yedek) seçimi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

 

 

Paylaş

Scroll to Top