DAVRANIŞSAL NÖROFİZYOLOJİYE GİRİŞ 

Hiç kuşku yok ki, canlıları oluşturan organ sistemleri içinde sinir sisteminin gerek karmaşıklık gerekse plastisite bakımından çok özel bir yeri var. 21. yüzyılın bize hayli parlak görünen bilimsel gelişmişlik düzeyine karşın, sinir sisteminin işleyiş tarzı bugün hala gizemli yapısını büyük oranda, koruyor. Elinizdeki kitap, sayıları şimdilik yaklaşık 100 Milyar olarak hesaplanan, nöron dediğimiz o garip hücresel yapıdan, insan davranışlarına doğru uzanan işleyiş serüveninin kısa ve özlü öyküsünü anlatıyor.

Sevgili dostum Öget’in, geniş bilgi birikimi yanında çok iyi bir anlatıcı ve öğretici olduğunu bildiğim için, bu zor işin başarıyla üstesinden geleceğinden kuşku duymuyordum. Olgu tartışmalarında onun karmaşık afazi formlarını açıklarken yaptığı hasta taklitleri, bildiğini aynı zamanda çok iyi öğretebildiğinin de kanıtıydı. Psikologlar için hazırlanmasına karşın, ben kitabın tip öğrencileri ve konuya ilgi duyan hekimler için de çok yararlı bir kaynak olacağını düşünüyorum.

Prof. Dr. Gencay GÜRSOY

Scroll to Top